Danmark glipper eksportpotentiale, mens verdens appetit på energi stiger

FN’s klimapanel skriver i deres nye rapport, at hvis den globale opvarmning skal begrænses til 1,5 grader, skal alle virkemidler i samtlige sektorer tages i brug. Desværre ser regeringens udspil helt bort fra, at den billigste og mest effektive metode til at opnå den grønne omstilling er energieffektivitet i bygninger. Det får både konsekvenser for klimaet og for danske eksportmuligheder.

Det er positivt, at regeringen med sit luft- og klimaudspil lægger op til, at Danmark skal tage et større ansvar for at reducere global opvarmning. Men det er problematisk, at udspillet ikke indeholder ambitiøse tiltag til at reducere energiforbrug og CO2-udledninger fra den danske bygningsmasse. FN’s klimapanel, IPCC slår i sin nye rapport fast, at jo hurtigere vi kommer i gang med at reducere, jo bedre chance har vi for at nåmålet fra Paris-aftalen. Vi kender midlerne til at nå målet, vi skal bare gøre det hurtigere.

Bygninger står for 40 procent af vores samlede energiforbrug, og både Klimarådet og Det Økonomiske Råd har peget på bygninger som det enkeltstående mest omkostningseffektive værktøj, hvis man vil i mål med vores ambition om et fossilfrit Danmark i 2050. Hvis ikke vi får sat tiltag i gang i tide, kan energiforbruget i bygningsmassen blive en alvorlig barriere for en omkostningseffektiv grøn omstilling,. Selvom energien er blevet billigere, skal vi jo ikke fyre for gråspurvene”, siger Christian Jølck, bestyrelsesformand for SYNERGI.

Mens hele verdens appetit på mere energi stiger, spilder den danske regering således en oplagt mulighed for at øge dansk eksport. Det Internationale Energiagentur vurderer, at de globale årlige investeringer i energieffektive løsninger vil stige med 5.000 milliarder kroner i 2040 som følge af Paris-aftalen. Danmark har derfor i 2035 et årligt grønt vækstpotentiale på 270 milliarder kroner og kan potentielt skabe op til 95.000 nye grønne fuldtidsjob.

”Vi risikerer at sætte den grønne danske førerposition på energieffektivitet over styr, fordi vi ikke følger vores nabolande, som allerede har vedtaget nationale mål for energieffektivitet. Den global efterspørgsel på energieffektive løsninger stiger eksponentielt i disse år, og derfor bør Danmark sætte høje ambitioner og investere i energieffektivitet. I stedet sætter regeringen bremsen i og lader andre føre an, siger Kim Skibsted, næstformand i SYNERGI.

Regeringen og Folketinget har nu mulighed for at rette op på manglerne i energiaftalen og sikre, at alle midler tages i brug for at sikre en omkostningseffektiv grøn omstilling. SYNERGI mener, at guidende mål – både på kort og lang sigt – er vejen til at fremme kloge, langsigtede energiinvesteringer i samfundets forskellige sektorer. Med præcise og fremsynede rammebetingelser skal vi rykke markedet og sikre, at virksomheder og investorer er villige til at satse mere.

Klimaforhandlingerne bør derfor resultere i, at regeringen sætter et mål for energieffektivitet, så Danmark kan fastholde sin førerposition inden for energieffektive løsninger.

Pressekontakt

Mikkel Thrane, Head of Media Relations, Danfoss, +45 24764796

 

Om SYNERGI

SYNERGI er en interesseorganisation, der arbejder for en mere effektiv brug af energien – både i industrien og i de danske hjem. SYNERGI er stiftet af Danfoss, Grundfos, ROCKWOOL og VELUX. Sammen har vi i mere end 80 år sikret, at vi med energieffektive teknologier får mere ud af mindre. Med banebrydende løsninger inden for isolering, vinduer og styring af motorer, varme-, køle- og vandteknologi har vi bidraget til global bæredygtighed og forbedret livskvaliteten for danskere og for mennesker over hele verden.

SYNERGI’s CEOs om regeringens klimaudspil:

Kim Fausing:

Mads Nipper:

Jens Birgersson: