Debat: De danske mål bør hæves for at nå grøn vækst inden 2035

Afsendere:

Katrine Bjerre M. Eriksen, direktør for SYNERGI,

Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien

og Christian Ibsen, direktør for CONCITO.

Allerede inden folketingsvalget officielt er skudt i gang, emmer Danmark af valgkampsstemning. Traditionen tro er de politiske partier i fuld gang med at positionere sig og i år særligt inden for klima- og energi. Det er godt, for der er meget på spil for både klimaet og dansk vækst og beskæftigelse.

Inden for energiområdet har Paris-aftalen øget verdens appetit på grønne løsninger. Danmark er dog langt fra ene om at have høje ambitioner, og det er nu, det grønne væksteventyr for alvor skal vindes. Men vi risikerer at blive overhalet af andre lande, der investerer mere på klima- og energiområdet, og som har mere ambitiøse planer og mål end Danmark. For det grønne er blevet good business, og det har verden omkring os også opdaget. Selvom Danmark har en etableret styrkeposition på det grønne område, skal man ikke tage den for givet.

Og det er ærgerligt, hvis vi forpasser de danske beskæftigelses- og vækstmuligheder. I dag er der over 75.000 personer beskæftiget på grund af den danske grønne omstilling – heraf størstedelen i Jylland. Kan Danmark fastholde sin position, er beskæftigelses- og vækstpotentialet frem mod 2035 markant større.

Derfor bør Danmark udnytte sin position til at gå forrest i kampen mod den globale opvarmning. Det kræver, at en kommende regering og Folketing, er villige til at tage skridtet videre og hæve de danske mål, ambitioner og omstillingstempo. Energiaftalen fra i sommer gør en del, men forrige uges debat af borgerforslaget til en klimalov viser med al tydelighed, at der er behov for et nyt og ambitiøst standpunkt, der også i fremtiden vil sikre Danmarks position som en grøn vindernation.

Vi skal i Danmark have markant højere ambitioner i forhold til energieffektivisering af bygningsmassen, meget mere vind og sol i energisystemet og en gennemgribende elektrificering af varme- og transportsektorerne, hvis det skal være muligt for os at leve op til det fastsatte mål om et Danmark med netto-nul udledninger senest i 2050.

Griber vi muligheden er der masser at vinde for dansk vækst og beskæftigelse, men tøver vi, bliver vi løbet over ende af landene omkring os. Kom nu, Danmark!

Debatindlægget er bragt i Børsen den 13. marts 2019 (kræver adgang til Børsen): https://borsen.dk/nyheder/opinion/artikel/11/220716/artikel.html