Debat: Kære EU-politikere i valgkamp: Det skal handle om klimaet

Af: Katrine Bjerre M. Eriksen, direktør, SYNERGI, Anders Stouge, viceadm. direktør, Dansk Energi, Jan Hylleberg, adm. direktør, Vindmølleindustrien, Troels Ranis, branchedirektør, Dansk Industri

Om tre måneder skal danskerne stemme 14 medlemmer ind i Europa-Parlamentet. Et af de væsentligste temaer er hvordan vi skaber balance mellem udledninger og optag af drivhusgasser i Europa, skriver Dansk Energi, Vindmølleindustrien, Synergi og Dansk Industri i Børsen.

I dag er der præcis tre måneder til danskerne skal stemme 14 medlemmer ind i Europa-Parlamentet.

Et af de væsentligste temaer, der venter de 14 danske udvalgte, er, hvordan vi skaber balance mellem udledninger og optag af drivhusgasser i Europa.

I november 2018 præsenterede EU-Kommissionen et grundigt analysearbejde, der konkluderer, at EU bør være klimaneutral i 2050. Særligt tre løsninger skiller sig ud i Kommissionens analyse. Vedvarende energi, energieffektiviseringer og elektrificering.

Af det endelige energiforbrug skal over 80 % i 2050 være baseret på vedvarende energi. Det vil først og fremmes kræve en høj og stabil pris på udledning af CO2 og et mere velfungerende indre marked, der leverer konkurrencedygtig og grøn energi.

Samtidig skal der spares betydeligt på energien. Op mod halvdelen af energiforbruget skal barberes væk i 2050 i forhold til 2005. Det kræver blandt andet en omfattende renovering af bygningsmassen, og at vi bliver bedre til at udnytte energien i industrien og transportsektoren.

Endelig skal der ske en elektrificering af det europæiske samfund. Den grønne el skal bruges som drivkraft i transportsektoren og til at varme vores huse op. Det kræver investeringer i elnet og intelligente løsninger, der gør elforbruget mere fleksibelt.

Danske virksomheder har mange af løsningerne. Men hvis det klimaneutrale samfund skal blive til virkelighed, kræver det en tydelig politisk retning og regulering, der sender et klart signal til markedet om, at klimaet skal tages alvorligt. Det er nu, EU skal vise klimalederskab!

Vi opfordrer derfor de danske Europa-politikere, der er på vej ud i valgkamp, til at kæmpe for en ambitiøs klimapolitik i EU.

En stærk dansk energi- og klimaindsats i Europa-Parlamentet har i de seneste fem år skabt betydelige grønne resultater, og vi skal fortsætte ad den vej.

Hvis det sker, vil Danmark fortsat kunne udnytte sin globale førerposition inden for klimavenlige løsninger til gavn for klimaet, den danske eksport af energiteknologi og den grønne omstilling i Europa.

Læs debatindlægget i Børsen her (kræver adgang til Børsen): https://borsen.dk/nyheder/opinion/artikel/11/219634/artikel.html?utm_source=debat&utm_campaign=nyhed_01