Klimarådet: Energieffektiviseringer er den billigste og mest effektive vej til 2050

Klimarådet slår i en ny analyse fast, at Danmarks grønne omstilling går for langsomt. Det er nødvendigt at sætte tempoet op, og derfor er der brug for nye politiske initiativer. Klimarådet peger på, at det billigeste initiativ med det største potentiale for reduktion af CO2-udledninger er energirenovering af bygninger. Imidlertid er energirenovering af bygninger fuldstændigt udeladt fra regeringens klimaudspil.  Klimarådets seneste analyse Status for Danmarks klimamålsætninger og -forpligtelser 2018viser, at det er muligt at opfylde Danmarks klimaforpligtelser gennem flere relativt billige og perspektivrige politiske tiltag. Energirenovering i bygninger er ifølge analysen det tiltag, der med den mindste omkostning for samfundet kan levere det største bidrag til den grønne omstilling frem mod 2050. Klimarådet vurderer således, at energirenovering af bygninger har et potentiale for reduktion af CO2 på 1,4 mio. ton frem mod 2030.   Regeringen og resten af Christiansborg bør hurtigst muligt sætte gang i nye politiske initiativer målrettet energirenovering i bygninger. Energirenoveringer rummer fortsat et stort potentiale i Danmark og har mange positive effektiver som eksempelvis forbedret indeklima. Men området ignoreres i regeringens klimaudspil. Heldigvis kan der rettes op på det endnu. I Synergi anbefaler vi først og fremmest, at Danmark sætter et mål for energieffektivitet i 2030,” siger Christian Jølck, bestyrelsesformand for Synergi.   Energieffektivisering i produktionserhvervene ligger også højt på Klimarådets liste over de mest omkostningseffektive omstillingselementer i Danmarks grønne omstilling. Klimarådet vurderer således, at energieffektivisering i produktionserhvervene potentielt kan reducere 2,6 mio. ton CO2 frem mod 2050. Tiltag for en mere effektiv brug af energi i produktionserhvervene vil både være billige og også levere et relativt stort bidrag til den grønne omstilling.   ”Klimarådets rapport viser med al tydelighed, at energieffektiviseringer er underprioriteret i den energipolitiske debat i Danmark. Der er behov for, at vi prioriterer energieffektivisering højere både i debatten og i paletten af reelle politiske tiltag. Det bidrager vi allerede til i Synergi, men vi vil gerne opfordre alle parter i energipolitikken til at komme med nye og innovative politiske løsninger,” siger Christian Jølck, bestyrelsesformand for Synergi.   Energiaftalen fra 29. juni 2018 satte kursen for en ny model for energibesparelser i Danmark. Det var stærkt nødvendigt. Men på nuværende tidspunkt er det fortsat uvist, om Danmark rent faktisk kommer i mål med vores EU-minimumsforpligtelser for reduktion af energiforbruget med de midler og tiltag, der er sat i gang med energiaftalen. Dertil kommer, at tiltag for at mindske energiforbruget i både bygninger og industri, som påpeget af Klimarådet , er nogle af de mest optimale politiske tiltag, Danmark kan foretage – både fra et samfundsøkonomisk og et klimamæssigt perspektiv.   Christian Jølck, Formand i Synergi & Director Marketing & Communications, ROCKWOOL Nordics                     Kontaktinfo: Mikkel Thrane, pressechef i Danfoss, +4524764796