Klimarådet i ny rapport: Energibesparelser betaler sig

PRESSEMEDDELELSE: Klimarådet understreger i ny rapport, at energieffektivitet er et vigtigt og samfundsøkonomisk rentabelt redskab til at nå i mål med Danmarks klimamålsætninger.

Klimarådet peger i deres nye statusrapport på, at energieffektivitet er et afgørende element, hvis Danmark skal nå i mål med sine klimamålsætninger på den billigst mulige måde. Det falder i tråd med den rapport fra EA Energianalyse, som SYNERGI og andre partnere lancerede tidligere på ugen om, at energieffektivitet kan være med til at reducere den samlede regning for det danske samfund frem mod 2050 med op mod 160 mia. kr.

Det må være en bunden opgave for regeringen at finde ud af, hvordan vi kommer billigst muligt i mål med vores klimaambitioner, og her spiller energieffektivitet en afgørende rolle. Klimarådet lægger i deres nye statusrapport fortsat vægt på, at energieffektivitet er et vigtigt element for at sikre en samfundsøkonomisk omstilling for danskerne”, udtaler Katrine Bjerre M. Eriksen, direktør i SYNERGI.

Klimarådet peger i deres rapport desuden på, at Danmark i dag ikke lever op til sine EU-forpligtelser inden for energieffektivitet. Klimarådet opfordrer derfor til, at der igangsættes yderligere tiltag, som kan realisere de påkrævede energibesparelser og understreger vigtigheden af at igangsætte indsatserne tidligt for få størst muligt effekt.

Når det gælder Danmarks EU-forpligtelser, er det bare med at komme i gang: De energibesparelser, vi har forpligtet os til at finde, stiger kumulativt år for år. Heldigvis har vi en klimaminister, der lægger op til en ambitiøs implementering af EU-direktiverne – og som har understreget, at selv hvis vi ikke havde klimaforandringer, ville det alligevel være klogt at bruge mindre energi,” fortsætter Katrine Bjerre M. Eriksen.

SYNERGI bemærker, at det særligt er i det lange perspektiv frem mod 2050, at energirenoveringer kan betale sig. Det er derfor fornuftigt, når Klimarådet anbefaler, at 2030-målet bør ses som en delmålsætning på vejen mod det langsigtede løfte om netto-nuludledninger senest i 2050.

Andre lande ser mod Danmark for at finde svar på, hvordan vi kommer i mål. Og derfor er vi nødt til at gå forrest i bl.a. EU-samarbejdet, for vores klima bliver ikke forbedret af skrivebordsøvelser, og at vi finder på måder at springe over, hvor gærdet er lavest. Vi er derfor enige med Klimarådet, som opfordrer til, at Danmark finder reelle energibesparelser i overensstemmelse med vores forpligtelser,” afslutter Katrine Bjerre M. Eriksen.

Endelig fremhæver Klimarådet de mange positive fordele ved energieffektivitet, som bør medregnes i en samfundsøkonomisk vurdering, heriblandt øget sundhed og komfort og et mindre ressourceforbrug. EA Energianalyse har beregnet, at Danmark kan spare 40 mia. i afledte effekter frem mod 2050 ved at energieffektivisere.

Om SYNERGI

SYNERGI er en interesseorganisation, der arbejder for en mere effektiv brug af energien – både i industrien og i de danske hjem. SYNERGI består af Danfoss, Grundfos, ROCKWOOL, VELUX, Dansk Energirådgivning, Boligselskabet Sjælland og SustainSolutions. Sammen sikrer vi, at vi med energieffektive teknologier får mere ud af mindre. Med banebrydende løsninger bidrager vi til global bæredygtighed og forbedret livskvalitet for danskere og for mennesker over hele verden.

Læs mere på www.synergiorg.dk

Kontakt:

Katrine Bjerre M. Eriksen, direktør

Tlf. 22 74 71 86 Mail: kb@synergiorg.dk