Lovforslag spænder ben for overskudsvarmens udnyttelse

DEBATINDLÆG: Folketinget tager i denne uge fat på et lovforslag om overskudsvarme. Umiddelbart ser det nemt ud. Folketingets partier skal udmønte noget, som de blev enige om i 2018 og 2019. Problemet er bare, at tiden er løbet fra aftalen. Det bør Folketinget tage bestik af.

Dengang aftalen blev indgået, var man enige om, at overskudsvarmen skulle udnyttes bedre end i dag. Det lyder positivt, men det er ikke godt nok, når et bredt flertal lige er blevet enige om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 pct. i 2030.

Derfor er det helt uforståeligt, at der sidder en skatteminister i regeringens grønne udvalg, som kun tænker på skatteregnskabet. Ikke klimaregnskabet. Det må vække bekymring hos klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, da udnyttelsen af overskudsvarme er et omkostningseffektivt redskab i Danmarks grønne omstilling.

Skal ikke være en økonomisk malkeko

Formålet med lovforslaget var uden tvivl godt. Desværre løser gode intentioner ikke klimaudfordringerne. Det gør handling.

Selvom regeringen med lovforslaget sætter afgifterne på overskudsvarme ned, så pålægger man i stedet alt overskudsvarme en afgift. I dag er det afgiftsfrit at forære overskudsvarme væk. Fremover vil man skulle betale en afgift, der gør det billigere at lade overskudsvarmen gå til spilde. Altså, at sende det ud i den blå luft og fyre for gråspurvene.

For en række virksomheder, datacentre, produktionsindustrier og almindelige supermarkeder ligger der et stort uforløst potentiale. Et supermarked kan udnytte overskudsvarmen fra deres kølemontrer. Det potentiale indfries imidlertid ikke, da den nye lov indfører mere belastende administration og dokumentation end i dag.

Lovforslaget har også den uheldige konsekvens, at prisen på den leverede overskudsvarme fremover reguleres af staten. Sådan bør det ikke være. Prisen på overskudsvarme bør fastsættes på markedsvilkår gennem forhandling mellem virksomheden og fjernvarmeværket. Selvfølgelig skal uafhængige energikonsulenter certificere overskudsvarmen, så der ikke svindles, men overskudsvarmen skal ikke være en økonomisk malkeko for staten.

Sig nej

Og ja, det koster noget provenu i statskassen, når man ikke beskatter det. Men alle ved, at den grønne omstilling koster penge. Derfor skal vi bruge pengene fornuftigt. Hvis vi skal i mål med den grønne omstilling, må vi sætte alle sejl og bruge alle omkostningseffektive virkemidler.

Hvorfor i alverden skal vi bruge fossile brændsler som naturgas til at varme op, når det kan spares væk ved at udnytte overskudsvarmen? Danmark har brug for en klimaaftale, og ikke en skatteaftale. Derfor bør det store flertal i Folketinget sige nej, nej og atter nej til de embedsmænd og regnedrenge, som sidder i Finansministeriet og Skatteministeriet.

Jeg vil gerne se den politiker, der i en klimatid kan forsvare, at vi fremadrettet fyrer fossile brændsler af i stedet for at udnytte den restvarme, der én gang er produceret.

Indlægget er bragt i Børsen 3. februar 2020.

Se også: Danmark skal fyre for danskerne, ikke gråspurvene.