Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet og SYNERGI: Hæv EU’s Energieffektivitetsmål til 40% i 2030

Et højere mål for energieffektivitet i 2030 kan skabe 1,3 mio. arbejdspladser i Europa, og betyde langt mere dansk eksport. Derfor foreslår Jeppe Kofod, gruppeformand for Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet, og en række grønne danske virksomheder, samlet i interesseorganisationen SYNERGI i dag, at EU’s energieffektivitetsmål i 2030 hæves fra de nuværende 32,5% til et bindende 40% mål. Højere klimaambitioner er godt for kloden, og for dansk erhvervsliv.

EU vedtog i 2018, at EU’s energieffektivitetsmål i 2030 skulle hæves fra 27 til 32,5 %. Selvom det er et skridt i den rigtige retning, er det langt fra ambitiøst nok, hvis EU hurtigt og effektivt skal leve op til sine forpligtelser fra Paris-aftalen. I løbet af de kommende fem år skal målet revideres, og her er der mulighed for at hæve målet, og det mener både Jeppe Kofod og danske virksomheder inden for den grønne sektor er afgørende nødvendigt.

”Jeppe Kofod besøgte mandag morgen den 20/5 ROCKWOOL Group sammen med SYNERGI for at lancere deres udspil om et 40% bindende mål i EU”.

Gruppeformanden for Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet, Jeppe Kofod, siger:

”Den grønne omstilling kan ikke vente. EU startede som en Kul- og Stålunion, og nu skal vi gøre EU til en Klimaunion. Derfor er jeg glad for, at nogle af Danmarks største grønne virksomheder i dag bakker op om, at EU’s energieffektivitetsmål skal hæves til et 40% bindende mål allerede i 2030.

Allerede under behandlingen af energieffektivitetsdirektivet i 2017 og 2018 kæmpede jeg for et højere mål. Vi ved, at et 40 %-mål vil medføre en stor reduktion i CO2-udslippet, gøre et stort skridt i kampen mod klimaforandringerne og ikke mindst skabe mange flere arbejdspladser i den grønne industri – i Danmark og i resten af EU.

Hæver vi EU’s energieffektivitetsmål til 40%, ved vi fra Europa-Kommissionens egne analyser, at det vil skabe over 1,3 mio. nye grønne jobs samt overflødiggøre al import af russisk gas og desuden have positive virkninger for vores miljø og sundhed”.

Katrine Bjerre M. Eriksen, direktør for interesseorganisationen SYNERGI, udtaler:

”Der er et kæmpe potentiale for at reducere vores energiforbrug i EU. Bygninger står for 40% af det samlede energiforbrug og for 36% af Co2-udledningerne i EU. Hvis vi vil nå i mål med Paris-aftalen, kan vi slet ikke komme uden om at spare på energien.

Det er sund fornuft for vores klima, men det er også sund fornuft for vores virksomheders globale konkurrenceevne, for vores sundhed og for det store eksportpotentiale, der ligger i at hæve ambitionerne i EU.

I Danmark har vi løsningerne, 76.000 danskere er allerede beskæftiget i den grønne sektor, og analyserne peger på, at det tal kan fordobles ud i fremtiden. Danmark bør arbejde for at hæve ambitionerne i EU, som er den største aftager af eksport inden for energiteknologi”.

Dette synspunkt bakkes op af Mirella Vitale, direktør for marketing og kommunikation i ROCKWOOL koncernen, som er en af virksomhederne bag Synergi:

”Danmark har siden 1970’erne fokuseret på energieffektivitet, og det betyder, at vi har de varer på hylderne, som skal bruges for at komme i mål. Det giver Danmark en førerposition i dag, som vi kan udbygge, hvis EU sætter et højere mål for effektiv brug af energi. På den måde kan en målrettet indsats for klimaet gå hånd i hånd med dansk grøn job vækst og eksport”.

Baggrund

Arbejdspladser og økonomi

Ifølge Europa-Kommissionen vil et 40 pct. mål for energieffektivitet sende ca. 1,3 mio. flere europæere i arbejde i 2030 end ved et mål på kun 32,5 pct.

Samme voldsomme stigning gør sig også gældende for samfundsøkonomien (BNP), hvor et europæisk mål 40 pct. for energieffektivitet vil give et sted mellem 10 og 18 mia. kr. mere (end et 27 pct. mål).    

Overflødiggør Nord Stream 2

En mere effektiv brug af energien er en sikker og billig måde at mindske afhængighed af importeret energi. Europa-Kommissionen udpegede bygninger og industrien som de vigtigste indsatsområder, idet de står for henholdsvis 40 og 25 pct. af det samlede energiforbrug i EU. Et mål på 40% energieffektivitet i 2030 vil kunne overflødiggøre al import af russisk gas og derved også etableringen af Nord Stream 2.


Om SYNERGI

Synergi er en interesseorganisation, der arbejder for en mere effektiv brug af energien – både i industrien og i de danske hjem. Synergi består af Danfoss, Grundfos, ROCKWOOL, VELUX, Dansk Energirådgivning og Boligselskabet Sjælland. Sammen har vi i mere end 80 år sikret, at vi med energieffektive teknologier får mere ud af mindre. Med banebrydende løsninger inden for isolering, vinduer og styring af motorer, varme-, køle- og vandteknologi har vi bidraget til global bæredygtighed og forbedret livskvaliteten for danskere og for mennesker over hele verden.

Kontakt

Mikkel Thrane, pressechef i Danfoss, +45 2476 4796.