Synergi ansætter direktør

Katrine Bjerre Milling Eriksen, 34 år, er ansat som direktør i Synergi. Hun kommer fra en stilling som senior policy advisor (politisk seniorrådgiver) i VELUX med opgaver i forhold til Danmark og Bruxelles.

Med ansættelsen etablerer Synergi sig nu med egen direktør og professionelt sekretariat i København.

”Jeg ser meget frem til at sætte energieffektivitet i bygninger og industri på dagsordenen og til at lede Synergi i næste fase af organisationens udvikling. Der er brug for en stemme som Synergi til at balancere den energipolitiske debat,” siger Katrine Bjerre M. Eriksen.

Synergi arbejder for at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler på den mest omkostningseffektive måde, skabe bedre og sundere boliger og fortsat sikre og udvikle dansk industris langsigtede styrkepositioner inden for eksport af energiteknologi.

”Klima og miljø er ifølge vælgerne nogle af de vigtigste emner op til valget til Folketinget og Europa-Parlamentet, men der er brug for, at energieffektivisering i højere grad prioriteres i den politiske debat. Den globale efterspørgsel på energieffektive løsninger stiger eksponentielt i disse år, og derfor bør Danmark sætte ambitionerne højt. Danmark som foregangsland er ikke bare til gavn for klimaet for at nå Paris-aftalen, men også for de danske virksomheder og dermed beskæftigelse og eksport”, siger Christian Jølck, bestyrelsesformand for Synergi.

Katrine har tidligere arbejdet med public affairs i Carlsberg og Burson-Marsteller i København og i London. Hun er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet og er i gang med en Executive Education på INSEAD. Endvidere sidder hun i hovedbestyrelsen i Djøf.

Hun tiltræder stillingen i Synergi 1. marts.

Om Synergi

Synergi er en interesseorganisation, der arbejder for en mere effektiv brug af energien – både i industrien og de danske hjem.

Synergi er stiftet af Danfoss, Grundfos, ROCKWOOL og VELUX. Sammen har vi i mere end 80 år sikret, at vi med energieffektive teknologier får mere ud af mindre.

Med banebrydende løsninger inden for isolering, vinduer og styring af motorer, varme-, køle- og vandteknologi har vi bidraget til global bæredygtighed og forbedret livskvaliteten for danskere og for mennesker over hele verden.

https://www.synergiorg.dk/