SYNERGI bakker op om at styrke Klimarådet

Pressemeddelelse: Klimalovsforhandlingerne starter i dag, og i den forbindelse møder regeringens støttepartier op til forhandlingerne med et forslag om at styrke Klimarådet, både økonomisk og som uafhængigt ekspertorgan. Den ambition støtter interesseorganisationen SYNERGI op om.

“Der er brug for et eksternt organ, som løbende følger op på, om regeringen når i mål med Klimalovens forpligtelser. Samtidig er Klimarådet garant for, at vi når i mål med den grønne omstilling på den mest samfundsøkonomiske måde,” siger Katrine Bjerre M. Eriksen, direktør i SYNERGI.

I dag står de danske bygninger for godt 45 pct. af vores samlede energiforbrug og for over 30 pct. af de danske CO2-udledninger – og langt størstedelen af disse bygninger står der også i 2050. EA Energianalyse har vist, at hvis vi ikke også energieffektiviserer, bliver det mellem 120 og 160 mia. kr. dyrere for det danske samfund at nå i mål med den grønne omstilling i 2050.

”Det Internationale Energiagentur kalder energieffektivitet ’the world’s most important fuel’, og i EU siger man ’energy efficiency first’, når det handler om energipolitik. Hvis vi vil billigst og hurtigst muligt i mål med vores høje klimaambitioner, bør energieffektivitet fylde meget mere herhjemme. Et styrket Klimaråd kan sikre, at Danmark tænker langsigtet, også længere end til 2030,” udtaler Katrine Bjerre M. Eriksen, direktør i SYNERGI.

Yderligere information

Katrine Bjerre M. Eriksen, direktør i SYNERGI, (+45) 22 74 71 86, kb@synergiorg.dk