SYNERGI indgår partnerskab med tyske DENEFF

Interesseorganisationen SYNERGI indgår et partnerskab med den tyske forening DENEFF (Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V.). Begge organisationer deler en ambition om at skabe et mere energieffektivt Europa, og der er god mulighed for erfaringsudveksling mellem Danmark og Tyskland, særligt set i lyset af den kommende implementering af EU’s energieffektivitetsdirektiv (’EED’) og bygningsdirektiv (’EPBD’). 

Vi står foran implementeringen af to store og vigtige EU-direktiver, der bl.a. skal reducere EUs energiforbrug og dermed skubbe EU i en grønnere retning. SYNERGI og DENEFF har derfor en fælles interesse i at samarbejde om at fremme energieffektivitet i Danmark og Tyskland – og med knap ti års erfaring og mere end 170 medlemmer er DENEFF en spændende sparringspartner for SYNERGI,” udtaler Katrine Bjerre M. Eriksen, direktør i SYNERGI.  

Klimaet kan ikke vente længere – vi skal i gang nu. De tekniske løsninger findes, og danske og tyske virksomheder er verdensførende inden for de grønne klimateknologier. Derfor vil begge lande drage fordel af ambitiøse politikker inden for energieffektivitet. Samarbejdet med SYNERGI hjælper os med at tilskynde vores regeringer og EU til at handle mere beslutsomt,” tilføjer Martin Bornholdt, administrerende direktør for DENEFF.  

I de kommende måneder venter et større politisk arbejde i EU i forhold til energieffektivitet: Dels med implementeringen af EED og EPBD, dels med de reviderede nationale energi- og klimaplaner (NECP), som skal sendes til Europa-Kommissionen med udgangen af indeværende år. Det var netop i udkastet til Danmarks nationale energi- og klimaplan, at Europa-Kommissionen i juni udkom med en skarp kritik af Danmarks indsats på energieffektivitetsområdet. 

Yderligere information 

Katrine Bjerre M. Eriksen, direktør i SYNERGI: (+45) 22 74 71 86, kb@synergiorg.dk  

Om DENEFF: 

DENEFF – ’det Tyske Erhvervsinitiativ for Energieffektivitet’ – blev stiftet i Berlin i 2010. Som et uafhængigt netværk for mere end 170 virksomheder arbejder DENEFF på tværs af sektorer for at fremme et mere energieffektivitet Tyskland. 

Læs mere på www.deneff.org  

Om SYNERGI: 

SYNERGI er en interesseorganisation, der arbejder for en mere effektiv brug af energien – både i industrien og i de danske hjem. SYNERGI består af Danfoss, Grundfos, ROCKWOOL, VELUX, Dansk Energirådgivning, Boligselskabet Sjælland og SustainSolutions. Sammen sikrer vi, at vi med energieffektive teknologier får mere ud af mindre.  

Læs mere på www.synergiorg.dk