Kronik: Nu gælder det om at få mest for pengene

Af: Bendt Bendtsen, bestyrelsesformand for Synergi

Kære Dan Jørgensen. Stort tillykke med din nye ministerpost. Et af valgets helt store temaer blev klima, og heldigvis har klima fået en hel central rolle i grundlaget, I danner regering på.

Ambitionsniveauet er højt, og det bør det også være, hvis man skal lytte til de mange vælgere, der netop pegede på klima som det vigtigste område, politikerne skal tage sig af i den kommende periode.

Nu gælder det så om at få mest for pengene, så vi kan nå i mål – og det på den billigst mulige måde.

Når man som vi to har arbejdet i Bruxelles, kan man undre sig over, at energieffektivitet fylder så lidt i Danmark, som det gør.

Da Europa-Kommissionen i sin tid lancerede oplægget til sin nye store Energiunion, var de meget klare i mælet: ”Energy efficiency first” hed det.

Den energi, der ikke bruges, er den energi, som giver det laveste klimaaftryk. Derfor var det heller ingen overraskelse, at Klimarådet i sin rapport i 2018 pegede på netop renoveringer af bygninger som det sted, hvor vi får mest for pengene.

Budskabet var klart: Den mest omkostningseffektive måde at skære CO2 på er ved at renovere vores bygninger, og derfor er det lovende, at energieffektiviseringer og bæredygtigt byggeri skal være del af en ny klimahandlingsplan.

Og der er god grund til, at Danmark skal fokusere noget mere på energieffektiviseringer.

Ved at bruge vores energi bedre og klogere kan vi komme billigere i mål med den grønne omstilling. I en ny rapport peger EA Energianalyse på, at den grønne omstilling frem mod 2050 vil blive 120-160 mia. kr. dyrere for det danske samfund, hvis vi ikke energieffektiviserer. Et beløb, der svarer til 3-4 Storebæltsbroer eller 20 supersygehuse i stil med det nye i Skejby.

Det er penge, som ellers kunne være gået til kernevelfærd i vores skoler, plejehjem, hospitaler m.m.

Faktisk kan vi slet ikke nå i mål med Paris-aftalen, hvis ikke vi går på tre ben og også energieffektiviserer, samtidig med at vi udbygger den vedvarende energi og elektrificerer.

Danmark sakker bagud, når det handler om at være i front på den grønne omstilling. Det viser Concito i sine rapporter, og det ved jeg fra de mange forhandlinger i Bruxelles, hvor man i de andre EU-lande spørgende har kigget på, mens Danmark har sænket ambitionsniveauet.

Og den konklusion må man sige, at Europa-Kommissionen er enig i. For nylig præsenterede de deres gennemgang af EU-medlemslandenes klimaplaner, hvor de røde lamper lyste i forhold til Danmarks manglende ambitioner og indsats på energieffektivisering – en kritik, der sjældent er set lige.

Danmark bør øge sin ambition om at reducere sit energiforbrug væsentligt, øge indsatsområdet generelt og foreslå mere ambitiøse politikker, lød det i kritikken.

I fremtiden skal det igen være Danmark, verden kigger mod, når man skal finde løsningerne og de gode eksempler på, hvordan vi har grebet klima- og energispørgsmålet an politisk. Vi skal bevare de danske styrkepositioner og globale eksportmuligheder for energiteknologi.

Grønne danske arbejdspladser er helt afhængige af, at vi i Danmark går foran, så der er gang i ordrebøgerne i de danske virksomheder – og ikke hos konkurrenterne i nabolandene, som også har fundet ud af, at det her er good business.

For det er ærgerligt at miste pusten så kort før mål, hvor hele verden er begyndt at interessere sig for den grønne omstilling, og hvor implementeringen af Paris-aftalen skaber årlige investeringer for tusinder af milliarder.

Jeg er derfor glad for, at klimaet vejer tungt i den nye regerings prioriteter, særligt i forhold til energieffektivisering. Det handler om vores klima, men også om vores samfundsøkonomi og de mange danskere, der er beskæftiget rundt om i det danske land på grund af stærke danske virksomheder med en global førerposition.

Vi glæder os til samarbejdet.

Bragt i Jyllands-Posten 30. juni.