Selvfølgelig skal Danmark gå efter 70 pct.

Alt for mange steder i verden følges løfterne i Paris-aftalen ikke op med handling. Tværtimod går det flere steder den gale vej. Derfor er det vigtigt, at Danmark viser vejen med det ambitiøse klimareduktionsmål på 70 pct. i 2030.

Grundlæggende er der tre værktøjer, der kan begrænse CO2-udledningerne: For det første skal verden forbruge mindre energi. For det andet skal den energi, vi bruger, komme fra ægte vedvarende kilder. For det tredje skal mest muligt af dét, der i dag kører på fossile brændsler, elektrificeres. I virkeligheden behøver det ikke at være så svært. Mange af løsningerne eksisterer endda allerede i dag.

Løsningerne findes

Vi kan komme rigtig langt ved at udnytte eksisterende virkemidler. Det Internationale Energiagentur påpeger, at vi på verdensplan kan opnå 40 pct. af de påkrævede CO2-reduktioner med eksisterende energieffektiviseringsteknologi. Det kræver blot, at teknologien for alvor rulles ud: Hvis Europas bygninger energirenoveres, kan vi spare 660 mio. tons CO2, det dobbelte af Frankrigs årlige udledninger. Og alene med de frekvensomformere, Danfoss solgte i 2018, kan verden spare, hvad der svarer til et par atomkraftværkers årlige strømproduktion.

Samtidig skaber energieffektive løsninger øget velfærd gennem bedre indeklima i vores skoler, sygehuse og hjem. Det er til gavn for danskerne, og det understreger en vigtig pointe: Hvis Danmark skal være et ægte foregangsland, skal besparelserne på 70 pct. findes herhjemme. Gummiparagraffer, der gør det muligt at indregne reduktioner opnået andetsteds i verden, er ikke udtryk for globalt lederskab.

Dermed ikke sagt, at Danmarks klimaindsats skal isoleres fra resten af verden. Danske virksomheder bør også reducere deres udledninger globalt set, men det skal ses som en selvstændig del af den danske klimaindsats, ellers risikerer vi at udhule 70 pct.-målsætningen.

Danmark kan ikke bekæmpe klimakrisen alene, men vi kan være et udstillingsvindue for resten af verden: et bevis på, at det kan lade sig gøre. Hvis et lille, men højteknologisk land kan reducere sin udledning med 70 pct. i 2030 – og oveni skabe vækst og velstand – vil resten af verden for alvor lade sig inspirere.

Danmark har gjort det før

Vi har gjort det før, og med vores grønne teknologier og de markant øgede investeringer har vi alle muligheder for igen at gå foran. Det kræver, at vi tager vores egen medicin uden at forfalde til fiflerier med kvoter og opgørelsesmetoder. Danmark har de konkrete løsninger og politisk vilje til at føre verdens mest ambitiøse klimapolitik.

Lad os finde de 70 pct. her i Danmark – selvfølgelig.

Debatindlægget blev bragt i Jyllands-Posten 3. december.