Seneste nyt

Om SYNERGI

SYNERGI er en interesseorganisation, der arbejder for en mere effektiv brug af energien – både i industrien og de danske hjem.

SYNERGI er stiftet i 2018 af Danfoss, Grundfos, ROCKWOOL og VELUX, og siden da er også Dansk Energirådgivning, Boligselskabet Sjælland og SustainSolutions kommet til som medlemmer.

Tilsammen har vi i mere end 80 år sikret, at vi med energieffektive teknologier får mere ud af mindre.

Med banebrydende løsninger inden for isolering, vinduer og styring af motorer, varme-, køle- og vandteknologi har vi bidraget til global bæredygtighed og forbedret livskvaliteten for danskere og for mennesker over hele verden.

Hvad arbejder vi for

SYNERGI arbejder for at sikre, at vi i Danmark bruger den energi, vi producerer, klogere og mere effektivt.

Vi ønsker at realisere den synergi, som samspillet mellem den vedvarende energi, elektrificering af vores samfund og energieffektiviseringer skaber for fremtidens energisystem.

Organisationen arbejder for tre overordnede mål:

 • At sikre, at omstillingen til et samfund uafhængigt af fossile brændsler ikke bliver for dyr for danskerne.
 • At øge kvaliteten og værdien af de danske boliger og dermed bidrage til sundhed og livskvalitet i hele Danmark.
 • At skabe vækst og arbejdspladser og styrke dansk industris langsigtede produktivitet, så vi bevarer danske styrkepositioner og globale eksportmuligheder for energiteknologi.

Rapporter

En række rapporter og analyser dokumenterer betydelige potentialer og samfundsøkonomiske gevinster for energieffektiviseringer i både industrien og bygninger i hele Danmark.

 • EA Energianalyse har på vegne af Danfoss i januar 2020 undersøgt, hvor Danmark billigst muligt kan komme i nå målet om en 70 procents drivhusgasreduktion i år 2030 sammenlignet med 1990. De konkluderer, at energieffektive løsninger kan spare samfundet for en ekstra-regning på omkring 14 mia. kr. frem mod 2030. Rapporten er tilgængelig på Danfoss’ hjemmeside.
 • EA Energianalyse har på vegne af Grøn Logik-alliancen i maj 2019 undersøgt, hvor Danmark bør lægge snittet mellem udbygningen af den vedvarende energi og investering i energieffektive teknologier – og hvor meget det vil koste os, hvis vi lader være med at investere i begge dele.
  Rapporten er tilgængelig her. Se også det ‘executive summary‘ og notat om den anvendte metode.
 • Copenhagen Economics har i april 2018 udarbejdet rapporten ”Anbefalinger til en balanceret energipolitik”. Rapporten undersøger potentialer for energieffektivitet i Danmark og den globale efterspørgsel samt hvilke implikationer, det har for den danske energipolitik på kort og lang sigt.
  Find rapporten her.
 • EA Energianalyse har i april 2018 udarbejdet analysen “Samfundsøkonomisk værdi af varmebesparelser” på vegne af Bygherreforeningen. Analysen dokumenterer, at energieffektiviseringerne skal mere end fordobles de kommende år, hvis den grønne omstilling skal realiseres billigst muligt. Alene i bygninger kan varmeforbruget reduceres med 31 %, før det bliver billigere at investere i mere grøn strøm til at dække danskernes forbrug.
  Find rapporten her.
 • COWI har på vegne af Energistyrelsen i juni 2015 kortlagt energisparepotentialerne i det danske erhvervsliv. Kortlægningen er foretaget for 20 udvalgte energianvendelsesområder i erhvervslivet, der udgør omkring 35 % af Danmarks samlede endelige energiforbrug.
  Find rapporten her. 

Følg os

Vi arbejder for effektiv brug af #dkenergi – både i industrien & danske hjem.